­

Penta Çevre Laboratuvarı, konusunda uzman çalışan, mühendis ve danışmanları ile gelişmeleri takip eden, teknoloji olanaklarını ve bilgi birikimlerini çalışmalarına entegre ederek kullanan, dinamik ve araştırmacı genç bir kuruluş olup gürültü-akustik ölçümleri, emisyon ölçümleri ve hava kalitesi ölçümlerinin yanı sıra işçi sağlığı, iş güvenliği konularında da TS EN ISO/IEC 17025 kalite yönetim sistemine göre hizmet vermektedir.

İsg ölçümleriniz ve çevre ölçümleriniz için satış danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

Referanslarımız

Ürettiğimiz hizmetlerde müşteri ve mevzuat şartlarına tam uygunluk ve güvenilirlik kurumsal kültürümüzün temel ilkesidir.

Yararlı Bilgiler

Çevre Ölçümleri & İş Sağlığı ve İş güvenliği ile ilgili Mevzuat, Yönetmelik ve Kanunlar

Çevre Kanunu

Kanun Numarası                  : 2872

Kabul Tarihi                         : 9/8/1983

Yayımlandığı R.Gazete         : Tarih : 11/8/1983   Sayı : 18132

Yayımlandığı Düstur             : Tertip : 5   Cilt : 22   Sayfa : 499

Bu Kanunun yürürlükte

İş Hijyen Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Labotatuvarlar Hakkında Yönetmelik

Kapsam : 6331 sayılı İSGK kapsamındaki işyerileri ile bu işyerlerinde İş hijyeni test ve analizleri yapacak kişi ve kuruluşları kapsar.

Kapsam dışı :

Kendi işyeri ve çalışanlarına yönelik iç kontrol

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği

6 Haziran 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26898 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27277 SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Madde 1−Bu Yönetmeliğin amacı; konut, toplu konut, kooperatif, site, okul,

Çevresel Gürültünün Değerlendirmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27601 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin

TEKLİF İSTE